ศีล 2

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

ได้ยินมาว่า
ศีลเป็นสิ่งที่ดีงาม
ศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลก

 

สีลวีมังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๖

 Total Execution Time: 0.001669716835022 Mins