ผู้ควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2546

 

 

คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่ม

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๐๔

 Total Execution Time: 0.00426185131073 Mins