ลึกซึ้งเกินหยั่ง

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2550

 

 

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง       จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด            ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท                ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้              รวดรู้เร็วจริง

 Total Execution Time: 0.0051277677218119 Mins