พิธีมอบตราตั้ง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2550

      พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แด่พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เวลา 13.30 น. โดยหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ว่าได้พิจารณาเห็นชอบให้ พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมา เมื่อเวลา 17.00 น. ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ แด่พระราชปริยัติสุธี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ พระสหธรรมิก ศิษยานุศิษย์ คณะกัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดที่ใกล้เคียง เข้าร่วมมุทิตาสักการะในครั้งนี้

ส่วนประวัติของพระราชปริยัติสุธี นั้น ท่านมีนามเดินว่า สะอิ้ง อาจสน์สถิตย์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2477 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายทองหล่อ และนางทองคำ อาจสถติย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2498 ณ พัทธสีมาวัดท่าไชย อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า สิรินันโท

ทางด้านการศึกษาสำเร็จเปรียญธรรม 8 ประโยค จากสำนักเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นที่สามัญ พระสิรินันทเมธี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติสุธี ในด้านการปกครองในปีพ.ศ.2502 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2515 เป็นเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2522 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2540 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ พ.ศ. 2548 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับธุระในพระพุทธศาสนายิ่งด้วยความสามารถสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0075969338417053 Mins