สมาคมพุทธบุตร 60

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2550

      

สมาคมพุทธบุตร 60 จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ธรรมทายาทศูนย์เขาแก้วเสด็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2550

พิธีเริ่มขึ้นเวลา 6.30 น. นาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครอง และคณะญาติเดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ จากนั้นนาคธรรมทายาททำพิธีขอขมาและรับผ้าไตรภายในบริเวณรอบวิหารคด ต่อมาเวลา 9.00 น. นาคธรรมทายาทเข้าพิธีบรรพชาภายในพระอุโบสถ ทำพิธีขอสรณคมน์และขอศีล ทำพิธีรับบาตรและถวายสังฆทานตามลำดับ

สำหรับพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มีธรรมทายาทเข้าร่วมพิธีอุปสมบทเป็นพระใหม่ จำนวนทั้งหมด 14 รูป บรรยากาศตลอดทั้งงานพิธีเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย สง่างาม พร้อมเพรียง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งทั้งแก่ผู้เข้ารับการอุปสมบท และผู้มาร่วมในงาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026345332463582 Mins