ถวายสังฆทาน 266 วัด

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2550

      ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบัน จะยังไม่สงบลงนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงคนต่างพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานบุญในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุ 266 วัด พร้อมทั้งพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตร ผู้อุทิศตนเป็นเนื้อนาบุญให้กับพี่น้องชาวใต้ งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ครั้งที่ 29

โดยคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมรักสันติ และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และใน 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เริ่มในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ และนายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน และนายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร เสร็จแล้วคณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม พิธีเริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นเป็นรายการเสวนาธรรม โดยวิทยากรประกอบด้วย พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร วัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนราธิวาส และนางธิดา วรรณลักษณ์ กรรมการสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ อำเภอสุไหปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อจบการเสวนาธรรมก็เป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยพระสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพ 10 ท่าน ทอดผ้าบังสุกุล

จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงความห่วงใยต่อพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชน ที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ต่อจากนั้น กัลยาณมิตรจรุงวิทย์ เจริญจาตุรงค์ กล่าวคำก่อนถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน กัลยาณมิตรศรีสุภรณ์ แซ่เจ็ง และกัลยาณมิตรประภาวัลย์ เชาวน์วาณิชย์ เป็นตัวแทนกล่าวถวายคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ ตัวแทนกัลยาณมิตรทั่วโลกนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัย 4 แด่คณะสงฆ์

ต่อมาเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีพล.ต.จิรพันธ์ เกษมศานติสุข รองแม่ทัพภาค 4 และคุณประสิทธิ์ศักดิ์ ลิ่มกาญจนา รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เป็นประธานนำกล่าว เสร็จแล้วพลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทหาร ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ร.ต.ท.ดำรง รอดไทร และพล.ต.จิรพันธ์ เกษมศานติสุข เป็นผู้รับมอบ ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระปริยัติสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี – ยะลา –นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุต กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี ในตอนท้ายผู้มาร่วมในงานต่างกล่าวถึงพิธีบุญด้วยความรู้สึกขอบคุณและปิติเบิกบาน รวมถึงความรักความสามัคคี ความห่วงใยที่ทำให้มีพิธีบุญเช่นนี้อย่างต่อเนื่องมา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013031999270121 Mins