บรรพชาสามเณรหมู่

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2551

    ธุดงคสถานชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 เมื่อระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา โดยบรรพชาวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551 มีนาคม ณ ธุดงคสถานชุมพร โดยปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและบรรพชาจำนวนกว่า 200 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูบุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ชุมพร มาเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้

พิธีเริ่มเวลา 07.30 น. เวียนประทักษิณ เวลา 08.00 น.เป็นพิธีขอขมา เวลา 8.15 น.เป็นพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรม โดยมีคุณสมศรี เทพประชา รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นประธานมอบผ้าไตรคุณธรรม จากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชา เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้าไตรอาศัย และเครื่องไทยธรรม ตามด้วยพิธีถวายภัตตาหาร ตามลำดับ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ครั้งนี้มีผู้ปกครอง คณะญาติมิตร และสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยผ่านทางพระวิทยากรทุกรูป ซึ่งคอยให้การอบรม แนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้เยาวชนทุกคนตื่นตัวในการศึกษาธรรมะ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำมาพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและดีของสังคมต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035569516817729 Mins