วัดถ้ำเขาวงบรรพชาสามเณร

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2551

    โครงการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเยาวชนชายในภาคฤดูร้อน ในละปีที่ได้รับความสนใจและจัดขึ้นมาต่อเนื่อง ตามจังหวัดต่าง ๆ คือ โครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ครั้งนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดถ้ำเขาวง จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน พุทธศักราช 2551 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 80 พรรษามหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2551 มีผู้เข้ารับการบรรพชาจำนวนกว่า 50 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสมาจารวิมล เจ้าคณะอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มาเป็นพระอุปัชฌาย์

พิธีเริ่มเวลา 08.30 น. เวียนประทักษิณ จากนั้นนาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าสู่พิธีวันทาสีมาและวันทาพระประธาน เวลา 09.00 น.เป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร ขอสรณคมณ์-ศีล เวลา 10.45 น. เป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณร และเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เป็นสังฆทาน มีผู้เข้าร่วมงานว่า 300 คน ทั้งผู้ปกครอง คณะญาติ ตลอดจนเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา โดยบรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจ ของผู้มาร่วมในงาน จากภาพของพิธีบุญที่เป็นไปอย่างมีระเบียบ เรียบร้อย งดงาม เป็นแบบอย่างที่ดี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ให้สืบเนื่องต่อไปเพื่อปลูกฝังสร้างเยาวชนเป็นคนเก่งและดีให้กับสังคม ประเทศชาติ หลังจากการบรรพชาแล้วจัดให้มีการเดินธุดงค์สำหรับสามเณรธรรมทายาทอีกด้วย ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน พุทธศักราช 2551 โดยเริ่มต้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญซับสวรรค์ ถึงวัดถ้ำเขาวง

 Total Execution Time: 0.016727566719055 Mins