อบรม Beginner Course

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2550

       โครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการอบรม Beginner Course

หลังจากนิสิต นักศึกษา จากชมรมพุทธ และเครือข่ายเยาวชนทางก้าวหน้าทั่วประเทศ ได้ผ่าน “การทดสอบการจัดอบรม Beginner Course” ก็ได้แบ่งทีมงานเพื่อจัดอบรม Beginner Course ในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้นิสิต นักศึกษาผู้ที่สนใจสมัครเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ เพื่อจัดสอบตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ว่าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์ได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ และเห็นภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์

ซึ่งใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้จัดอบรม Beginner Course ไปทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น รวมนักศึกษาที่ผ่านการอบรม Beginner Course แล้วเป็นจำนวน 1,559 คน ในปีนี้คาดว่าจะมีนักศึกษาผ่านการอบรมทั้งสิ้น 7,000 คน จาก 71 สถาบันทั่วประเทศ และคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการจัดสอบนักเรียนกว่า 5,000,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ในปีนี้

ทั้งนี้จะมีการจัดอบรม Beginner Course ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ก่อนการอบรม Final Course ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และลงพื้นที่จัดสอบตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าในศูนย์สอบต่าง ๆ รวมถึง 1,000 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่จะถึงนี้ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011404633522034 Mins