วัดพระธรรมกาย ถวายสื่อ

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2551

     ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง และเป็นตัวช่วยสำคัญทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีสื่อดี ๆ นำมาใช้ ด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายจัดให้มีถวายสื่อการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาให้กับครูพระ ซึ่งที่ผ่านมานำถวายในจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 1 จัดประชุมสัมมนาแกนนำคุณธรรม โครงการคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมคณะเป็นตัวแทนจากวัดพระธรรมกาย ถวายสื่อการเรียนรู้ให้กับพระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำถวายให้กับครูพระ จำนวน 108 รูป และมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อีกด้วย

สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่นำไปมอบในครั้งนี้ เป็นสื่อ VCD ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อดังกล่าวจะแสดงเนื้อหาที่มีทั้งเสียง ภาพประกอบ ชัดเจน สวยงาม ชวนติดตาม เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เหล่านี้จะทำให้การศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา เป็นที่น่าสนใจยิ่ง ๆ ขึ้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015800992647807 Mins