พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2551

       จากเหตุการณ์ที่พระภิกษุและชาวพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวพุทธครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดให้มีโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยขึ้น ในปีพุทธศักราช 2551 เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งและเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรและพุทธบริษัท 4 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า โครงการตักบาตรพระได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกมากมาย และข้าราชการ ประชาชน ทุกจังหวัดได้หลั่งไหลกันจัดกิจกรรมงานบุญมหาสังฆทานตลอดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยไม่ขาดเลยแม้แต่สัปดาห์เดียว ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งยังได้รับกระแสธารน้ำใจอันบริสุทธิ์จากเยาวชนทั่วประเทศเป็นอย่างดี ในการร่วมกันจัดงานแต่ละครั้ง ดังคำขวัญที่ว่า ยามมีภัย เราคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อให้พุทธบริษัทสี่ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำลังใจที่จะหยัดสู้สืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาและอยู่รักษาผืนแผ่นดินไทยของเราต่อไป

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา มีพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี –ยะลา-นราธิวาส (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยคณะครู ประชาชนประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 จำนวน 2,000 กองทุน โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เล็งเห็นความสำคัญของคณะครูชาวใต้ทุกคน ในฐานะผู้กำหนดทิศทางของเยาวชนไทยบนถิ่นขวานทองในอนาคต เป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่างแก่นักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่ไม่เคยหวั่นไหว ในการทำหน้าที่ แม้ว่าการเดินทางจะเสี่ยงภัยอันตรายกับชีวิตเพียงใด แต่คุณครูทุกคนก็ขอหยัดสู้อยู่ที่นี้ต่อไป ไม่เคยคิดท้อใจในการทำหน้าที่ ไม่คิดถอยย้ายหนีไปไหน มีความตั้งใจอย่างเต็มร้อย สู้ชีวิตในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดีของสังคมไทย กำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าจะมองไม่เห็น แต่สิ่งนี้ก็เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้คุณครูมีพลังในการสู้ต่อไป ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งบนผืนแผ่นดินเดียวกัน มาร่วมส่งแรงใจช่วยครูใต้ เพื่อสร้างสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ครูที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความปิติใจ คณะครูทุกท่านต่างรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการก้าวไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป

หลังจากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาอีกด้วย

และถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอย คือพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธบุตรใจเพชร 4 จังหวัดภาคใต้ แม้จะมีเรื่องสะเทือนขวัญ ซึ่งอาจมีอันตรายต่อชีวิตได้ทุกเมื่อ เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง แต่ท่านก็ยังคงยินดีจะยืนหยัดสู้ ณ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ต่อไป เพื่ออยู่เป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม ไม่ยอมถอย อยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและอยู่เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับชาวพุทธ และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายพระใน 4 จังหวัดภาคใต้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้คอยให้กำลังใจ อีกทั้งส่งความช่วยเหลือ โดยผ่านโครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกเดือน จนถึงขณะนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ครั้งที่ 38 แล้ว และจะยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลง เพราะท่านมีความห่วงใยและชื่นชมพุทธบุตรใน 4 จังหวัดภาคใต้เป็นอย่างยิ่งตลอดมา เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 266 วัด มีความอดทนและเมตตาต่อสรรพสัตว์ ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายใคร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันท่านปฏิบัติศาสนกิจของท่าน ตั้งใจทำพระนิพพานให้แจ้ง และสอนญาติโยมให้เป็นคนดี แม้มีอันตรายรอบตัว แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว ยังคงยืนหยัดอยู่เป็นเนื้อนาบุญและเป็นกำลังใจแก่ญาติโยมต่อไป

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กล่าวแสดงความรู้สึกชื่นชมในการจัดงานบุญนี้ด้วยว่า “พวกเราได้มาร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่จริงๆ โดยเฉพาะร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและพิธีถวายสังฆทานพระสงฆ์ 266 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนพิธีเจริญพุทธมนต์ฉลองหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รู้สึกปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันทำบุญในวันนี้ คงไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่ที่พระสงฆ์ 300 กว่ารูปมาร่วมเจริญพุทธมนต์ในวันนี้ ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ร่วมวันนี้จงเกิดแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนครูบาอาจารย์บุคลากร นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยทั่วๆ กัน ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

สิ่งที่สำคัญคือ เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ขอฝากพุทธบุตรทั่วๆไปทั่วเมืองไทยและทั่วโลกได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้ยังยืนตลอดไปและที่สำคัญกว่านั้นต้องขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ที่ได้เป็นต้นในการดำเนินการความดีอย่างนี้ ก็ขอให้การทำความดีครั้งนี้จงเป็นผลสำเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป

ต้องขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ได้ร่วมกันตั้งใจที่ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งที่จะถวายพระสงฆ์ทั้ง 266 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราร่วมทำในวันนี้ส่งผลให้ท่านมีความสุขความเจริญ”

ในทุก ๆ ชีวิตย่อมกลัวตายเป็นธรรมดา ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่ แต่ถ้าหากเรามีที่พึ่ง รู้จักแสวงหาที่พึ่ง คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีความขวนขวายแสวงหาบุญกุศลเช่นนี้ ก็จะได้สิ่งคุ้มครองตัวเราให้พ้นจากภัยได้ เพราะบุญเท่านั้นเป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013619820276896 Mins