มอบสิ่งของให้กับพุทธบุตร 4 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2551

 

             พิธีมอบสิ่งของให้กับพุทธบุตร 266 วัด   ประชาชนชาวไทยพุทธ   ใน  4  จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย    เป็นการรับมอบที่   อำเภอกาบัง   และ   อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551   โดยทีมงานจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้เป็นตัวแทนชาวไทยพุทธทั่วประเทศ เดินทางไปมอบอาหารตักบาตรจากโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย   แก่วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง และในการขนย้ายอาหารลงจากรถในครั้งนี้ ได้กำลังกว่า  20  นาย  จากตำรวจภูธรภาค 9 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง  และชาวบ้านในตำบลบาละ รวมถึงผู้ใหญ่และเด็ก ๆ   ต่างมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เบิกบาน แจ่มใส  ด้วยความยินดี
            จากนั้น  พระปิยะธรรมนิเทศ    เจ้าอาวาสวัดบาละ ได้ส่งมอบสิ่งของให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชน ในตำบลบาละ และจะนำไปกระจายส่งต่อให้กับ ทหาร ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ  ใน อำเภอกาบัง   ต่อไป   โดยพระครูปิยะธรรมนิเทศ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมวัดพระธรรมกาย พุทธบุตรประชาชนทั่วประเทศ ที่ส่งของมาช่วยเหลืออยู่ป็นประจำทุก ๆ เดือน และย้ำให้ให้ชาวพุทธทุกคนที่ได้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

            จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 16.00 ทีมงาน ได้เดินทางไปมอบอาหารตักบาตรจากโครงการฯ  ที่วัดกาญจนาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก   พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอจะนะ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับ โดยมีนายวิษณุ วิญญูเอกสิทธิ์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ เป็นตัวแทนถวาย จากนั้นพระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค   ส่งมอบให้กับตัวแทนจากตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดสงขลา เพื่อนำสิ่งของไปกระจายแจกต่อให้กับ ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ    ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวไทยพุทธ ใน 4อำเภอ ในจังหวัดสงขลา   ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจ  ดีใจ เป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศที่เป็นห่วงเป็นใยพุทธบุตรและชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดภาคใต้   ทำให้มีโอกาสรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ และกล่าวรู้สึกดีใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันในยามตกทุกข์ได้ยาก
            เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึง กำลังใจจากพุทธบริษัท  4  ทั้งจากภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก      ได้ส่งไปถึงพี่น้องชาวไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ทำหน้าที่ทุกท่าน      เพราะทราบดีว่าทุก ๆ ท่านเหล่านั้น คือ ผู้เสียสละ ในการทำหน้าที่ปกป้องดินแดนส่วนของด้ามขวานทองของไทย   และรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ในฐานะ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ต่อไป. 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015590826670329 Mins