หนึ่งคิดกลบพันคุณ

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2549

 

เทพาพันเทพเรื้อง                         ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์                           หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง                ความชอบ ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์                     กลบพันคุณ

 Total Execution Time: 0.0011838356653849 Mins