จุดเปลี่ยน.. พระริเวอร์ ภทฺทโก (๑)

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2553

 

จากโปรแกรมเมอร์ สู่ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

sp530716.jpg

“อาตมา พระริเวอร์ ภทฺทโก พระภิกษุพรรษา ๓ บวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอนนั้นอายุได้ ๓๓ ปี

ในวัยเด็ก อาตมาไม่ได้นับถือศาสนาใดๆเลย เช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในประเทศอังกฤษ ที่อังกฤษเรานับถือวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาคริสต์ จึงทำให้อาตมาศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ และตั้งใจว่าจะมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นพระ

พระเป็นใคร คืออะไร ถ้าอยู่ที่อังกฤษเป็นไปได้ที่จะไม่เคยเห็นพระมาก่อน แต่สำหรับเมืองไทย เป็นไปไม่ได้เลยที่คนไทยทุกคนจะไม่เห็นพระ ยกเว้นคนตาบอด การเห็นพระ หรือสมณะสำหรับคนไทยจึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง อาตมาเองสงสัยเหลือเกินว่า คนไทยเห็นพระอยู่เกือบทุกวัน ทำไมไม่รู้สึกอยากบวชบ้าง

อาตมาเริ่มสนใจนั่งสมาธิตั้งแต่เรียนในมหาวิทยาลัย แต่เป็นความสนใจในรูปแบบของชาวตะวันตก คือสนใจสมาธิแบบต้องใช้จินตนาการ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อการผ่อนคลาย เช่น นึกภาพว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แล้วใจก็สบาย เป็นต้น

วันหนึ่ง ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ ได้มีประสบการณ์รู้สึกว่าใจขยายออกมาจากตัว ขยายออกไปรอบห้อง รอบเมือง รอบประเทศ นอกโลก จักรวาล อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เกิดสำนึกว่า...

 

มีหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้

และวิทยาศาสตร์เองก็ตอบผิดหลายอย่าง

เกี่ยวกับจิตใจ โดยเฉพาะคำว่า “ใจ”

แท้จริง ใจไม่ใช่สมองและไม่ใช่ร่างกาย

 

ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์และความสนใจจากประสบการณ์ตรงของอาตมา จึงเริ่มเปลี่ยนจากที่คิดว่าจะมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ก็หายไป นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการแสวงหาความจริงของชีวิต

 อาตมาเลิกเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เวลา ๑ ปีเต็ม เพื่ออ่านหนังสือค้นคว้าแทบทุกเล่มจากห้องสมุดประชาชน เกี่ยวกับศาสนาทั้งหลาย ทั้งจิตวิทยา ปรัชญาตะวันออก เมื่อศึกษาเองได้ ๑ ปี จึงหันกลับไปศึกษาปรัชญาอีก ๔ ปี เพื่อจะหาโอกาสศึกษาปรัชญาตะวันออก แต่ในหลักสูตรที่เรียนไม่มีสอนปรัชญาตะวันออก อาตมาจึงแสวงหาความรู้เรื่องปรัชญาตะวันออกด้วยตนเอง เช่น ปรัชญาโยคาจารย์ พุทธแบบเต๋า ชี่กง และโยคะ

อาตมาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเซนจากญี่ปุ่น วัชรญาณจากธิเบต และอยากศึกษาพุทธแบบเถรวาท แต่ที่ประเทศอังกฤษไม่ค่อยมีหนังสือพุทธเถรวาท

ที่สำคัญ คือ อาตมาศึกษาด้วยการอ่านเท่านั้น แต่ไม่มีครู ฉะนั้น อาตมาจึงคิดว่า เราต้องเป็นครูให้ตนเองด้วยการไตร่ตรองพิจารณาคำสอนที่ได้อ่านและเกิดแรงบันดาลใจ"

 

ท่านหันเหความสนใจจากวิทยาศาสตร์ มาแสวงหาความรู้ด้านศาสนาด้วยตนเองอยู่หลายปี.. จนกระทั่งได้บวชในที่สุด

ท่านมาบวชเป็นพระได้อย่างไร.. ติดตามจุดเปลี่ยนของพระริเวอร์ ภทฺทโก ได้ในตอนต่อไป

 

 

ขอขอบคุณหนังสือ จุดเปลี่ยน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050454950332642 Mins