มนุษย์มหัศจรรย์

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2553

มนุษย์มหัศจรรย์

         สิ่งที่เหลือเชื่อแต่เป็นไปได้เสมอ.. คนอยู่แถวขั้วโลกเหนือซึ่งมีอากาศอันหนาวเหน็บ หรือบนภูเขาสูงเสียดฟ้าที่ไกลแสนไกลจากชุมชนหรือบางคนอยู่เกาะท่ามกลางท้องทะเลมหาสมุทรอันอ้างว้างกว้างใหญ่ มองไปข้างหน้าเห็นแต่ท้องฟ้าจรดน้ำทะเล แต่เขาเหล่านั้นก็ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ทั้งการทำมาหากิน หรืออยู่อาศัยในทุกสภาพนั้นคนเราแม้พิการ ดุจดังหญิงชาวจีนผู้หนึ่ง ไม่มีแขนทั้ง ๒ ข้าง แต่ก็ทำหน้าที่แม่บ้านในการปรุงอาหาร เลี้ยงดูบุตร หรือทำงานบ้านด้วยเท้าทั้งสองของเธอ ทำได้สมบูรณ์ทัดเทียมผู้อื่นที่มีร่างกายอวัยวะครบถ้วนความเจริญเติบโตของโลกในด้านวัตถุต่างๆ เช่น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ และการคิดค้นจนสามารถนำยานอวกาศพาคนไปเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้           ทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวแล้วนี้ เกิดจากศักยภาพมหาศาลในตัวของแต่ละบุคคล จึงทำให้มนุษย์เราใช้พลังกาย พลังใจ พลังความคิด สติปัญญา อันก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นมาในโลก ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ยกเว้นแต่ไม่ได้ทำ ถ้าตั้งใจจะทำแล้ว ลงมือทำ ก็ทำได้ดังเช่น เหล่ากัลยาณมิตรซึ่งมีเป้าหมายชีวิตที่สูงส่ง ตระหนักอยู่เสมอว่า เราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ทำความดีไม่ได้ ไม่ได้ก็ต้องได้ เพื่อการสร้างบารมีขอจงเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆ สภาวะแวดล้อมอย่างไร แม้คนบางคนยังไม่เปิดใจที่จะรับความปรารถนาดีจากเรา หรือมีเพียงเราผู้เดียวในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ขาดกำลังพวกพ้อง ขาดกำลังทรัพย์สนับสนุนแต่เรา กัลยาณมิตร ก็จะไม่ย่อท้อ จะคงตนดำรงสถานะของผู้ให้ ให้ และให้ความดีงามไปสู่ดวงใจของหมู่ชนทั้งหลาย เพื่อให้เขาเหล่านั้นก้าวไปสู่เส้นทางธรรม นำชีวิตสู่ทิศอันประเสริฐทั่วทุกคน

 

เพราะว่า.. เราเกิดมาเพื่อกอบกู้สังคมมนุษย์
เราเกิดมาเพื่อยั้งหยุดความโฉดเขลา
เราเกิดมาเพื่อขจัดความมัวเมา
เราเกิดมาเพื่อไต่เต้าทางนิพพาน

 

**หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น**

 

 


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011785507202148 Mins