สู้เพื่อชนะ

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2553

สู้เพื่อชนะ

               ฟ้ายังเปลี่ยนสี ลมยังเปลี่ยนทิศ ไม้ยังผลัดใบตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่ละโลก ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดการต่อสู้ การแข่งขัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา วงการค้าธุรกิจการทำมาหากินเพื่อความอยู่รอด ภาวะเช่นนี้ จะเกิดไปตราบนานเท่านาน

                ดังนั้น การต่อสู้ของชีวิต จึงต้องจับหลักให้ได้ เพราะชีวิตเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีกัลยาณมิตรทั้งหลาย พวกเราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้เรามีหลักในการฝึกตนอย่างถูกต้องถูกหนทางที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตอันประเสริฐ คือ เกิดมาสร้างบารมี เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในช่วงชีวิตเรา เมื่อยังไปไม่ถึงเป้าหมายอันสูงส่ง ต้องอดทนต่อสู้ให้ถึงที่สุด เมื่อใดที่เสียงระฆังหมดยกยังไม่ดังขึ้น หรือหมดสิ้นลมหายใจ จงอย่าท้อแท้ ต้องสู้ต่อไป สู้จนกว่าชนะ
 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097984870274862 Mins