ชีวิตมีสุข ต้องรู้จักผังชีวิต

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2553

ชีวิตมีสุข ต้องรู้จักผังชีวิต

              คนทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษาล้วนมีครรลองของการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงหรือผิดแผกแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อแต่ทุกชีวิตก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตในโลกของความจริงมวลมนุษยชาติต่างไขว่คว้าหาความสุขแต่การแสวงหานั้น กลับเป็นความสุขอันจอมปลอมมีแต่ความทุกข์โถมทับเข้าสู่ตนเพราะไม่รู้ว่า ผังชีวิต คืออะไร

             ผังชีวิต เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษา ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้โดยเริ่มต้นทำใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวเราเมื่อนั้น ใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ถูกส่วนใจจะดำเนินเข้าสู่กระแสธรรมตามทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินไปดีแล้วและทรงแนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักเส้นทางอันประเสริฐนี้เพื่อจะได้กลั่นใจให้มีความบริสุทธิ์ทวีขึ้นเข้าถึงแหล่งพลังสติ พลังปัญญา พลังใจเมื่อใจมีความบริสุทธิ์ กระแสใจอันบริสุทธิ์หมดจดนี้จะไหลพรั่งพรูมุ่งเข้าสู่กลางใจ กลางของกลางจนกระทั่งกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่สามารถห่อหุ้มห่อใจให้เศร้าหมองใจจะแน่วแน่มุ่งตรงสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขสุขที่แท้จริง ไม่มีทุกข์เจือปนนี่แหละ คือ เส้นทางผังชีวิตของมวลมนุษยชาติ  รู้จักผังชีวิต ต้องทำจิตเข้ากลางหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035785202185313 Mins