งานทางใจ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2553

งานทางใจ

                         ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนาความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกิจการงานด้านใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ความมั่นใจ”ซึ่งเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังความมุ่งหมายความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีการประกอบเหตุ..ดังนั้น การสั่งสมความดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลแห่งกระแสความดี จึงซึมซับลงในจิตใจของเราหล่อเลี้ยงใจให้มีแต่ความชุ่มชื่น เบิกบาน แจ่มใส กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ เป็นธาตุแห่งความสำเร็จเป็นเหตุให้เกิดกำลังใจ และความอาจหาญแน่วแน่ ไม่ลังเล ไม่หวั่นไหว เกิดความมั่นใจที่จะมุ่งมั่นสู่ทิศทางข้างหน้า คือ เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 

                         ความสำเร็จในด้านใดก็ตาม ที่เราทั้งหลายตั้งความปรารถนาไว้ ขอจงเป็นผลสำเร็จเถิดแต่ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมความสำเร็จที่เราทุกคนจะต้องเข้าถึง ธรรมกาย อันเป็นที่พึ่งแท้จริงของพวกเราทั้งหลาย ซึ่งจะเกิดผลสำเร็จขึ้นได้ต้องอาศัย “งานทางใจ”โดยให้ความสำคัญกับการทำใจให้หยุดให้นิ่ง เป็นอารมณ์เดียว แล้วนำใจเข้ากลางของกลาง เข้าสู่ห้วงแห่งความสุขอันลึกล้ำใจหยุด ใจใส ใจสว่าง แล้วเข้ากลาง เป็นหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013517816861471 Mins