ความสงบ..เป็นพื้นฐานแห่งความสุข

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2553

ความสงบ..เป็นพื้นฐานแห่งความสุข

ทะเล..ที่ปราศจากคลื่นลม สงบเงียบ
ย่อมสร้างความมั่นใจในการออกทะเลของชาวเรือ


ท้องฟ้า..ที่โปร่งใส ปราศจากพายุเมฆหมอกบดบัง
ย่อมก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีต่อนักบิน

จิตใจของเรา..ก็เช่นกัน ถ้าปราศจากความขุ่นมัว
ผ่องใสเป็นนิจ สงบนิ่งเป็นอารมณ์เดียว
ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิต


“ความสงบของใจ” เป็นพื้นฐานความสุขของชีวิตกัลยาณมิตรที่รัก มาเถิด..
“สร้างใจเราให้สงบ พบความสุขที่แท้จริง”

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089224974314372 Mins