ความสำเร็จ

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2553

ความสำเร็จ

         บนเส้นทางสู่ความสำเร็จมักเต็มไปด้วยอุปสรรค และขวากหนามบุคคลที่เข้มแข็ง กล้าหาญ และอดทนเท่านั้นที่จะยืนหยัดจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเพียรพยายามกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยปราศจากข้อแม้และเงื่อนไขมีความมุ่งมั่นค้นหาคุณค่าและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในตัวเราแล้วเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายด้วยปัญญาและความกล้าหาญ


            อุปสรรคนี่แหละ จะสร้างคน ขวากหนามที่ฝ่าฟันจะทำให้แข็งแกร่ง หนทางที่ยากลำบากจะทำให้อดทนและเต็มคนหากปรารถนาความสุข และความสำเร็จ อย่างแท้จริง ต้องรู้จักสร้างพลังใจให้เต็มเปี่ยม พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคทุกเมื่อ ด้วยการหยุดใจไว้ที่แหล่งกำเนิดพลังภายใน คือ ศูนย์กลางกายใจจะกลับเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งเดิม แล้วจะไปซึมซับพลังความสุขความสำเร็จ ถ่ายทอดเป็นพลังใจ ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย พบความสำเร็จได้ในที่สุด

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083218415578206 Mins