ทำอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2554

ทำอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ

หากคุณคือคนหนึ่ง..ที่มีความสงสัยในคำถามเหล่านี้...

  • จริงหรือไม่ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ ๗ ก้าว ในทันทีที่ประสูติ ?
  • ถ้าจริง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้..?
  • ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ มีอะไรบ้าง ?
  • จะดูตัวอย่างลักษณะมหาบุรุษได้จากที่ไหน ?
  • ผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แต่ได้ลักษณะมหาบุรุษ มีหรือไม่ ?
  • ลักษณะมหาบุรุษแต่ละประการดีอย่างไร ?
  • สร้างบุญอะไรจึงจะได้ลักษณะมหาบุรุษ ?
  • อานิสงส์ที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษมีอะไรบ้าง ?
  • คุณสามารถพบกับคำตอบได้ใน “ลักษณะมหาบุรุษ” ซึ่งเป็น เป็นปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่เคยแสดงแก่สาธุชนในวันอาทิตย์ ณ วัดพระธรรมกาย

 

               ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีปรากฏอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือพุทธประวัติ ซึ่งบูรพาจารย์ตลอดจนท่านผู้รู้แต่ละยุคแต่งไว้มีหลายสำนวนด้วยกัน แต่ละสำนวนเรียบเรียงไว้ในลักษณะพรรณนาโวหาร คือ บรรยายถึงลักษณะทั้ง ๓๒ ประการ ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกสาเหตุที่ทรงได้ลักษณะที่เป็นปาฏิหาริย์เพื่อเพิ่มพูนความศรัทธา โดยไม่มีการสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติมในลักษณะวิชาการ

              ผู้ที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฏก ย่อมไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องลักษณะมหาบุรุษ ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ธรรมะอย่างลึกซึ้ง ย่อมมองไม่เห็นคุณค่าของลักษณะมหาบุรุษ หรือคิดไม่ออกว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนในปัจจุบันอย่างไร

 

             แต่ปาฐกถาธรรมเรื่อง ลักษณะมหาบุรุษ ที่หลวงพ่อทัตตชีโว แสดงไว้นี้ ได้อธิบายขยายความศัพท์ธรรมะให้ผู้อ่านเข้าใจดีขึ้น ได้สอดแทรกความคิดเห็น ตลอดจนชี้แนะด้วยว่า จะนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเราอย่างไร ทั้งเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสมบารมีให้ครบทั้ง ๑๐ ประการ ตามรอยบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของเรา และเป็นมหาบุรุษเอกของโลก

            อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปาฐกถาธรรมเรื่องนี้ อธิบายแนวคิดในพระพุทธศาสนาในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ คือ ประกอบด้วยเหตุผลได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ก็สามารถให้ความมั่นใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้น

 

 * * ติดตามเรื่องราวน่ารู้เรื่องลักษณะมหาบุรุษได้ในตอนต่อไป * *

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษระมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.018431766827901 Mins