เหตุผลทางธรรมที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ทันที

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2554

เหตุผลทางธรรมที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ทันที

เหตุผลในทางธรรม

             เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ เมื่อพระองค์ประสูติพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษ จึงไม่พลิกคว่ำาพลิกหงายง่ายๆ เวลานั่งก็ตัวตรง ไม่งุ้มไม่งอ แม้ขณะอยู่ในพระครรภ์ก็นั่งขัดสมาธิ เมื่อประสูติก็เอาพระบาทออกก่อน พอพระบาทแตะพื้นก็ประทับยืนแล้วทรงพระดำเนินไปเลย พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ล้วนประทับยืนทั้งนั้น

 

                 มนุษย์ทั่วไปมารดาจะนอนคลอด แต่มหาบุรุษเวลาจะประสูติ พระมารดายืน จึงเอาพระบาทออกก่อน ลองนึกถึงกระดานลื่นตามสวนสนุกก็แล้วกัน คนนั่งลื่นปร๊าดถึงปลายกระดาน พอเท้าแตะพื้นยังยืนได้ เพราะฉะนั้น มหาบุรุษขณะประสูติ เนื่องจากทรงมีความพร้อมเต็มที่ พอพระบาทจรดพื้นจึงทรงพระดำเนินไปได้เช่นเดียวกัน

 

               ในกรณีที่คนคลอดแล้วยืนได้ เดินได้ พูดได้รวดเร็วเป็นพิเศษ ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัย หรือเป็นเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีอีกท่านหนึ่ง คือ พระสีวลี ท่านผู้นี้ได้ชื่อว่า เป็นเจ้าแห่งโชคลาภ พอท่านประสูติออกมาเพียง ๗ วัน ก็สามารถสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรได้อย่างคล่องแคล่ว และขออนุญาตพระมารดาออกบวชในวันนั้นเลย แต่ตำราไม่ได้บอกว่าเดินได้ทันที่ประสูติหรือไม่

 

* * ลักษณะมหาาบุรุษ มีกี่ประการ และจะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * *

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.0013546665509542 Mins