ลักษณะมหาบุรุษมีอะไรบ้าง

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2554

ลักษณะมหาบุรุษมีอะไรบ้าง

                   โดยที่ลักษณะมหาบุรุษอำนวยประโยชน์ในการประพฤติธรรมอย่างมากและเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกุศลกรรม จึงเป็นที่น่าสนใจใคร่รู้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ในที่นี้ขอกล่าวเป็นข้อๆ ไว้ทั้งหมดก่อน ส่วนรายละเอียดจะไว้ในลำดับต่อไป

 

ผู้ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง ๓๒ ประการ จะมีลักษณะ ดังนี้

๑. มีพื้นเท้าสม่ำเสมอ
๒. ฝ่าเท้ามีลายจักร มีซี่กำข้างละพัน พร้อมทั้งกงและดุม
๓. มีส้นเท้ายาว
๔. มีนิ้วมือและนิ้วเท้าเรียวยาว
๕. มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน
๖. มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย
๗. มีข้อเท้าอยู่สูง
๘. มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย
๙. แม้ยืนไม่ย่อตัวลงก็สามารถแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง
๑๐. มีองคชาติตั้งอยู่ในฝัก
๑๑. มีสีกายดุจทอง คือ มีผิวหนังดุจทอง
๑๒. มีผิวหนังละเอียด
๑๓. มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆ อยู่ขุมหนึ่ง
๑๔. มีปลายขนช้อนขึ้น มีสีดุจดอกอัญชัน ชึ้นเวียนขวา
๑๕. มีกายตรงดุจกายพรหม
๑๖. มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง
๑๗. มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์
๑๘. มีหลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อง
๑๙. มีทรวดทรงดุจต้นไทร คือ กายกับว่าเท่ากัน
๒๐. มีคอกลมเกลี้ยง
๒๑. มีประสาทรับรสอันเลิศ
๒๒. มีคางดุจคางราชสีห์
๒๓. มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์
๒๔. มีฟันเรียบเสมือ
๒๕. มีฟันสนิทชิดกัน
๒๖. มีเขี้ยวสีขาวงาม
๒๗. มีลิ้นใหญ่และยาว
๒๘. มีเสียงดุจเสียงพรหม คือ เสียงไพเราะมาก
๒๙. มีนัยน์ตาดำสนิทเหมือนสีนิล
๓๐. มีตาบริสุทธิ์ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
๓๑. มีอุณาโลมที่หว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี
๓๒. มีศีรษะรับกับกรอบหน้า

 

 

* * เราจะสามารถดูตัวอย่างของบุคคลผู้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง ๓๒ ประการได้จากที่ไหน โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * *

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 Total Execution Time: 0.0011407335599264 Mins