สภาพใจสู่ที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2554

สภาพใจสู่ที่สุดแห่งธรรม

              สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม ต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวลไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ เยือกเย็นเป็นนิตย์ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสมีความสุขตลอดกาลไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด มีความรู้สึกไม่ต้องการอะไรเลยแค่อาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบๆ ไม่เกิน ๑ ตารางเมตรที่นอนไม่เกิน ๒ ตารางเมตรอาหารแค่กันตาย รสชาติไม่คำนึงถึง แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่ว่าใครจะกระทุ้งกระแทกแค่ไหน ก็ไม่กระทบกระเทือนใจนิ่งเฉย รู้สึกสดชื่นตลอดเวลา และเวลาเราดูอะไรก็สักแต่ว่าดูไม่มีความรู้สึกพัวพัน ผูกพันนั่นแหละ... เป็นสภาพใจที่เหมาะสมที่จะไปที่สุดแห่งธรรม

 

            สัตว์โลกที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่นี้มิใช่อายุสังขารเท่านั้นที่ติดตามไปแม้วัยก็เสื่อมลงไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตาอยู่
 

อนนุโสจิยชาดก ขุ.ชา.มก.๕๘/๕๖

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018749268849691 Mins