โฆสกะ (๑๓) ถูกทิ้งเหว

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2554

 

บาปให้ผล ครั้งที่ ๕
ถูกทิ้งเหว

เหตุการณ์เหมือนเดิม เมื่อซื้อเด็กก็กลับมาอีก คราวนี้เศรษฐีให้นางกาลีเอาเด็กไปทิ้งเหวเสียเลย

อย่างไรต้องตายแน่ๆ ที่ผ่านมายังแค่วางไว้กับพื้นเฉยๆ นางกาลีก็นำเด็กไปทิ้งเหวตามคำสั่ง

(สมัยก่อนเมื่อเขาจับโจรได้ ถ้าไม่ฆ่าด้วยอาวุธ ก็นำตัวขึ้นภูเขาแล้วพาไปที่หน้าผาที่มีเหวชันๆ

เขาเรียก “เหวทิ้งโจร” แล้วก็ผลักโจรให้ตกลงไปตาย คือทิ้งไปเลย ไม่ต้องมาทำศพ ไม่ต้องเสียเวลา

ในเรื่องต่างๆ ภายหลัง

ถามว่าเศรษฐีฉลาดไหม ดูเหมือนฉลาด แต่ฉลาดในการทำความชั่ว อย่างนี้ไม่ฉลาดอย่างแท้จริง

เพราะมีทุกข์เป็นผล คือ แต่ละขั้นแต่ละตอน ไม่มีความสุขใจอิ่มใจ บาปก็พอกพูน ตายแล้วก็ไปทุคติ

มีนรกเป็นต้น เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ กรรมชั่วนั้นก็จะตามมาให้ผลกับตนอีก

ความฉลาดที่แท้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าได้ ต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ

และความไม่ประมาท

 Total Execution Time: 0.0022120992342631 Mins