ความยินดีในทรัพย์สมบัติ ในสตรีในการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี เป็นต้น
...อ่านต่อ
เพราะเหตุไร การให้ธรรมทานจึงมีผลเลิศเช่นนั้น เพราะการที่จะทำบุญถึงขนาดนั้นได้
...อ่านต่อ
หากจะมีใครก็ตามที่มีทรัพย์มากๆ มีกำลัง มีความสามารถ มีบริวารมาก ถวายไตรจีวรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
เมื่อถึงภพสุดท้าย กำลังบุญจากภพชาตินั้น นำท่านให้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มั่งคั่ง
...อ่านต่อ
เมื่อหมดอายุขัย ณ ที่นั้นแล้ว เราได้ไปเกิดในพรหมโลก เราอยู่ในพรหมโลกนั้น
...อ่านต่อ
เรื่องที่ผ่านมา ผลบุญที่ได้ทำเอาไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า ยังส่งผลถึงเพียงนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อคนถือหนังสือคนที่สามไปถึงเรือนของโฆสกะ ภรรยาของโฆสกะก็ถามเช่นเดิม เขาตอบว่า
...อ่านต่อ
วันรุ่งขึ้น โฆสกะเดินทางออกจากบ้านนั้นแต่เช้าตรู่ กระทั่งถึงบ้านของคนเก็บส่วย
...อ่านต่อ
เมื่อเดินทางไปจนกระทั่งถึงเรือนของเศรษฐีเพื่อนพ่อ ภรรยาของเศรษฐีนั้นก็ได้มาต้อนรับ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลใดทำร้ายผู้ที่ไม่ทำร้ายตอบ ย่อมได้รับผล ๑๐ ประการ
...อ่านต่อ
ฝ่ายลูกชายตัวจริงของเศรษฐีกำลังเล่นอยู่กับเพื่อน เล่นแพ้อยู่เรื่อย เมื่อเห็นโฆสกะก็เรียกทันที
...อ่านต่อ
เศรษฐีคิดหาอุบายที่จะฆ่าโฆสกะอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งได้ไปวางแผนกับช่างปั้นหม้อ
...อ่านต่อ
แม้บาปเก่าจะตามมาส่งผลต่อเด็กน้อยถึง ๕ ครั้งแล้ว แต่บุญที่ทำไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินที่จะ
...อ่านต่อ
เหตุการณ์เหมือนเดิม เมื่อซื้อเด็กก็กลับมาอีก คราวนี้เศรษฐีให้นางกาลีเอาเด็กไปทิ้งเหวเสียเลย
...อ่านต่อ
บุญตามมาช่วย ครั้งที่ ๔
...อ่านต่อ
บาปให้ผล ครั้งที่ ๔ ถูกทิ้งที่ป่าช้าผีดิบ
...อ่านต่อ
บาปให้ผล ครั้งที่ ๓ ถูกทิ้งร่องทางเกวียน
...อ่านต่อ
บุญตามมาช่วย ครั้งที่ ๒
...อ่านต่อ
บาปให้ผล ครั้งที่ ๒ ถูกทิ้งที่หน้าคอกโค
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล