โยนิโสมนสิการ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2554

 

         โยนิโสมนสิการ คือ การทำไว้ในใจโดยแยบคาย

แต่ถ้าว่าโดยเนื้อหา ก็คือ ให้คิดเป็น รู้จักคิด นั่นคือ คิดแล้วทำให้ใจสูงขึ้น

ถ้าคิดแล้วใจตกต่ำแสดงว่าคิดไม่เป็น

 

          ในชีวิตการสร้างบารมี ถ้าใจกำลังขุ่นมัว ต้องหยุดสิ่งนั้นๆ ไว้ก่อน แล้วเริ่มสอนตัวเอง
ไม่ได้คิดตามใจตัวเอง แต่ให้เริ่มทบทวนพิจารณาตัวเอง

 

           ถ้าหากเรากำลังคิดทบทวนสาเหตุ แต่ยิ่งคิดยิ่งตกใจ ยิ่งคิดยิ่งอึดอัด ยิ่งแย่
คิดวกไปวนมา แสดวงว่าคิดไม่เป็น สิ่งที่คิดนี้ไม่ใช่โยนิโสมนสิการ

 

           แต่เป็นอโยนิโสมนสิการ คือ ไม่รู้จักพิจารณาโดยแยบคาย ให้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่
เปลี่ยนมุมมองใหม่ อย่ามองในมุมที่เอาใจกิเลสตัวเอง แต่ให้มองย้อนตัวเอง
เราบกพร่องตรงไหน จะปรับปรุงอย่างไร

 

 

 Total Execution Time: 0.0021392504374186 Mins