สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2556

 

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้


เงินซื้อบ้านได้ แต่ ซื้อความอบอุ่นในบ้านไม่ได้.......

เงินซื้อเตียงได้ แต่ ซื้อการนอนหลับอย่างมีความสุขไม่ได้  ........  

เงินซื้อนาฬิกาได้ แต่ ซื้อเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ .........   

เงินซื้อเลือดได้ แต่ ซื้อชีวิตคนไม่ได้  ........

เงินซื้อคนรักได้ แต่ ซื้อความรักที่แท้จริงไม่ได้ ........

เงินซื้อตำแหน่งได้ แต่ ซื้อความเคารพนับถือไม่ได้ .......

เงินซื้อยาได้ แต่ ซื้อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้  ..........  

 

นี่แหละครับ หลายๆสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้
แต่บุญนั้น
สามารถออกแบบชีวิตเราได้ ทั้งภพชาตินี้และชาติหน้า เราควรสั่งสมบุญทุกวัน
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้


พุทธพจน์