ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2554

"หากเราทำปัจจุบันไว้ดี
จะทำอะไรต่อไปข้างหน้าก็ง่าย.."

 

          ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเอง ขอให้รับผิดชอบตนเองให้ดีที่สุด
ให้เอาชนะใจหัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งคนที่มาติดต่องาน
ให้ได้ ให้รู้สึกว่า เราเป็นคนทำงานที่ใครๆ ก็อยากใช้งาน น่าใช้
ซึ่งจะเป็นการยกเครดิตของเรา

 

          การจะเอาชนะใจเขาได้ ต้องเห็นความดีของเขา ขอให้อย่ามีทิฐิมานะ
มองให้ออกว่า ข้อดีของเขาเป็นอย่างไร เราจะมีความเคารพเกรงใจ
ให้เกียรติ หากเราใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น คนอื่นเขาก็จะใส่ใจใน
ความรู้สึกของเรา และมีความเมตตาต่อเรา

 

         หากเราทำอะไรลวกๆ หยาบๆ ไม่เห็นคุณค่าของคนอย่างแท้จริง
เราก็จะได้รับผลอย่างนั้น

 

         เวลาเกิดเรื่องขึ้นมา อย่าไปโทษคนอื่น อย่าเพิ่งไปตีโดยตีพาย
มองไปหาเหตุข้างนอก ให้ดูตนเองว่าจะปรับแก้อย่างไร ส่วนคนอื่นเป็น
เพียงส่วนประกอบ ซึ่งก็เป็นวิบากกรรมของเราเองมาตั้งแต่อดีตชาติจน
ปัจจุบันชาติที่ทำไว้

 

         ดังนั้น ให้เราทำปัจจุบันให้ดี ต่อไปข้างหน้าผลก็จะเกิด นอกจากเกิดกับ
ตัวเราแล้ว ยังขยายไปจุดอื่นด้วย เราก็จะได้รับความร่วมมือ จะทำอะไร
ต่อไปก็จะราบรื่นไปเรื่อยๆ

 

 Total Execution Time: 0.032416085402171 Mins