ศีลป้องกันอกุศล

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2554

 

        ในระหว่างที่ใจตก มีหลักอยู่ว่า..
ใจตกหรือไม่นั้น สัมพันธ์กับบุญในตัว

 

      ถ้ารู้ว่า เราเริ่มใจตกแล้ว อาการโรคน้อยใจถามหา
เราต้องป้องกันไม่ให้อกุศลมาครอบงำใจ

 

      ให้ใจเราอยู่ในบุญ คือ สำรวจว่าศีลรักษามั่นคงหรือไม่
บริสุทธิ์หรือไม่

 

หากทำผิดศีล ใจจะเศร้าหมอง จะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆ

 

 

 Total Execution Time: 0.0016494353612264 Mins