จุดดำบนผ้าขาว

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2554

 

      คนที่ใจบาปเป็นปกติ เหมือนผ้าสีดำผืนหนึ่ง
เอาอะไรมาป้าย ก็เหมือนกับสีไม่เปลี่ยน เช่น คนที่ฆ่าสัตว์ไปแล้วร้อยตัว
จะฆ่าอีกสักตัวสองตัว รู้สึกว่าเฉยๆ คล้ายๆ เดิม

 

     แต่พอมาอยู่ในวัด ตั้งใจทำความดี เป็นผู้มีศีลมีธรรม
ก็เหมือนกับผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์

 

     ถ้าผ้าขาวผืนหนึ่งเอาสีมาป้าย เห็นชัดเจนทีเดียวว่าผ้าผืนนั้นจะเศร้าหมอง
ไปอย่างมากมาย

 

     เช่นกัน เรามาอยู่ในวัดอย่างนี้ อดีตเป็นอย่างไรช่างมัน
แต่ปัจจุบัน เราต้องดูแลศีลเราเองให้บริสุทธิ์ ตั้งใจนั่งสมาธิให้สม่ำเสมอ
เอาใจตรึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายบ่อยๆ

 

     ยืน เดิน นั่ง นอน พยายามตรึกให้เป็นพิเศษ ไม่ให้บาปอกุศลมาครอบงำใจ
หากใจอยู่ในบุญใจจะนุ่มนวลขึ้น เวลามองอะไรจะมองในแง่ดี
นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับความมั่นคงในการสร้างบารมี

 

 

 Total Execution Time: 0.0011181672414144 Mins