รักษากรอบวินัย

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2554

 

เมื่อเราได้รับบุญลงงานแล้ว
เราจะเจอสภาวะงานที่ไม่เหมือนกับการเรียนหนังสือ

 

             จากที่เคยมีพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง คอยดูแลใกล้ชิดกิจวัตรกิจกรรมลงตัวสม่ำเสมอเมื่อได้รับบุญแล้ว กิจวัตรกิจกรรมค่อนข้างไม่ลงตัว บางครั้งงานบุญเร่งด่วนก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ อาจต้องรับบุญไปถึงหกทุ่ม เที่ยงคืน ตีหนึ่ง บางทีสว่างก็มีค่อนข้างสับสนวุ่นวายทีเดียว

 

            ซึ่งตอนนี้เราต้องปกครองดูแลตนเอง เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าใครคุมตนเองไม่ได้วินัยในตัวไม่พอ จับหลักไม่ได้ กิจวัตรกิจกรรมทั้งจิตใจก็จะรวนไปด้วย

 

             ดังนั้น เราจะต้องรักษากรอบวินัยในตนเองให้ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมอารมณ์ตนเอง  ใจเราก็จะสบายๆ อยู่ในกรอบไม่รวนไปด้วย

 

 

 Total Execution Time: 0.017352883021037 Mins