สร้างบารมีเป็นหมู่คณะใหญ่

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2554

 

       สร้างบารมีเป็นหมู่คณะใหญ่ สิ่งที่สำคัญ คือ ความยุติธรรม
เป็นหัวใจที่ทำให้หมู่คณะเกิดความรู้สึกเป็นทีมและรวมกัน

 

      แต่เมื่อใดรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม จะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ

ความน้อยใจจะเกิดขึ้นมา บางทีเรื่องนิดเดียวคิดไปใหญ่โต

 

      เพราะอย่างนี้ ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีน้อย

แต่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีเยอะ..

 

      คนรักการสร้างความดีนั้น..มีไม่น้อย

แต่ที่จะอดทนทำไปเป็นหมู่คณะได้..มีไม่มาก

 

      การสร้างบารมีของเราเป็นหมู่คณะใหญ่ เป้าหมายยิ่งใหญ่

จะรื้อสัตว์ขนสัตว์

 

ดังนั้น จึงต้องเข้าใจกันและกัน มีความอดทน สำรวจตัวเองดูให้ดี  อย่าประเมินตัวเองสูงเกินไป

 

 

 Total Execution Time: 0.0072879830996195 Mins