วินัยเรื่องศีลเรื่องมารยาท

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2554

 

       พยายามเถอะลูกเอ๊ย ศีล ๕ ข้อรักษากันไว้ให้ได้ ถ้าจะให้ดี วันที่มาวัดกันนี่ลองรักษาศีล ๘ กันดูบ้าง ปู่ย่าตาทวดของเราสามารถสร้างชาติ สร้างประเทศมาให้เราอยู่สบายจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะท่านมีจิตใจงาม ท่านรู้ว่าในชีวิตประจำวันของชาวโลก จะรักษาศีล ๘ ให้อยู่ได้ทุกวันนี่ค่อนข้างยาก แต่ถึงอย่งนั้นท่านก็พยายามกัน ท่านทำอย่างไรหรือ ท่านก็พยายามที่จะรักษาศีล ๘ ให้ได้ในวันโกน วันพระเราเป็นลูกหลานก็ควรเจริญรอยตามท่าน ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ราชการไม่ได้หยุดวันโกน วันพระ แต่ไปหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์แทน ก็เอาวันเสาร์ วันอาทิตย์นี่แหละ ตั้งใจรักษาศีล ๘ กันไว้ให้ดีทีเดียว
 

       ถือศีลดียังไง ทุกครั้งที่เราตั้งใจรักษาศีลและรักษาได้ตลอดรอดฝั่งบุญจะเกิดสว่างขึ้นในดวงใจของเรา ความสว่างนั้นสามารถสะสมไว้ได้ เมื่อสะสมมากเข้าๆ จะเกิดเป็นดวงสว่างขึ้นภายในกลางตัวเรา เป็นความสว่างที่มีพลังมีความชุ่มชื่น และรู้สึกว่าดวงสว่างนั้นที่มีพลังมีความชุ่มชื่น และร้สึกว่าดวงสว่างนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเรา ดวงนั้นแหละเรียกว่าดวงปฐมมรรค เป็นต้นทางไปพระนิพพาน เห็นดวงนี้แสดงว่าเราดำเนินชีวิตมาถูกทางแล้ว
 

       ถ้ารักษาศีลอย่างมั่นคงต่อไป กายภายในของเราก็จะละเอียดประณีตบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น และถ้าตั้งใจปฏิบัติคุณธรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น หิริโอตตัปปะ ความละอายบาป เกรงกลัวบาป กายภายในก็ยิ่งบริสุทธิ์ผ่องใส สวยงามเป็นกายทิพย์ ถ้าปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ เพิ่มขึ้นอีก กายทิพย์ก็จะเปลี่ยนเป็นกายพรหม กายอรูปพรหมบริสุทธิ์สะอาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด เมื่อศีลบริสุทธิ์ถึงที่สุด คุณธรรมเพียบพร้อมธรรมกายภายในก็เกิด เป็นกายธรรมอยู่ภายในใสยิ่งกว่าเพชรเชียว คนที่ฝึกสมาธิอย่างดี จะรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกายภายในของตัวเองได้ ขอให้หมั่นประพฤติปฏิบัติกันให้ดี
 

       อย่าดูถูกว่าศีล แหม ๕ ข้อ ๘ ข้อ เท่านั้นจะไม่ให้ผลไม่ใช่นะ ๕ ข้อ ๘ ข้อเท่านี้แหละ ทำให้มีฤทธิ์เอามากๆ ทีเดียว
 

       การที่คนใดคนหนึ่งจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ มาเกิดได้เพราะถือศีล ๕ บริสุทธิ์ข้ามภาพข้ามขาติมานะ ไม่อย่างนั้นไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอก แล้วศีล ๘ น่ะ ถ้ายุคไหนคนกิเลสไม่มากจนเกินไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นทรงสอนให้ถือศีลเพียง ๘ ข้อเท่านั้นแหละ ไม่ต้องให้ถือถึง ๒๒๗ ข้อ อย่างพระในสมัยนี้ ก็สามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ได้
 

       เพราะฉะนั้น การที่เราสามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างมั่นคงก็จงภูมิใจเถิดว่า นั่นศีลพระอรหันต์เชียวนะ ไม่ใช่ธรรมดา แล้วใครที่เป็นผู้หญิงแล้วไม่อยากจะเป็นผู้หญิงอีกในชาติหน้า อยากจะเป็นผู้ชาย อยากจะบวชกับเขาบ้าง ชาตินี้ก็ถือศีล ๘ ให้มั่นคงเลย แล้วอธิษฐานให้ดี ชาติหน้าได้เป็นผู้ชายแน่
 

       ฝึกให้เป็นคนบริสุทธิ์น่ะ เขาต้องฝึกวินัยและมารยาทกันให้ละเอียดลออถึงขนาดนี้ ส่วนวินัยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงก็จะเป็นผลพลอยได้ติดมาเองคราวนี้จะฝึกคนของเราให้มีปัญญาไม่ให้โง่ล่ะ จะทำยังไง

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047762513160706 Mins