อานิสงส์ของการเลี้ยงดูพ่อแม่

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2554

 

                    การที่คนใดคนหนึ่งรู้จักเปลี่ยนความรัก เปลี่ยนความเคารพ ความกตัญญูกตเวที มาในเส้นทางธรรมอย่างถูกต้อง ย่อมมีอานิสงส์มากมาย ใครยังไม่ได้ดูแลพ่อดูแลแม่ให้เต็มที่ ไปตั้งใจดูแลให้ดี เป็นการตอบแทนพระคุณท่าน แล้วบุญกุศลนั้นจะส่งผลให้เข้าถึงธรรมะได้เอง

 

                   จริงอยู่ คุณพ่อคุณแม่ของบางท่านอาจจะมีความประพฤติไม่ค่อยดีไม่ค่อยงาม ในกรณีอย่างนี้ เราอาจจะยกย่องท่านไม่ได้ แต่ความกตัญญูกตเวทีจะต้องมี พูดง่ายๆ บูชาท่านไม่ได้เพราะท่านความประพฤติไม่ดี แต่ว่าความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้คุณการตอบแทนคุณนั้นต้องมี ก็ให้พยายามทำเต็มที่ จะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวของเราไป

   

                 สิ่งเหล่านี้ใครทำแล้ว อย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้เทวดาก็ทั้งรักทั้งเกรง เพราะการที่จะทำกับพ่อแม่อย่างที่ว่ามานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวหลายๆ อย่างเชียว ไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ ถ้าใครทำได้นี่บุญกุศลมหาศาล แล้วก็เพราะตรงนี้นี่เองพระอินทร์จึงได้มาเป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นดาวดึงส์ ท่านบอกชัดเจนเลยว่า ที่ได้มาเป็นผู้นำเทวดาของชั้นดาวดึงส์นี่ไม่ใช่ว่าตัวท่านมีบุญมากกว่าเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงส์หรอก แต่ว่าท่านมีบุญเรื่องของการเลี้ยงพ่อแม่มากกว่าเทวดาท่านอื่นๆ เทวดาทั้งหลายเลยต้องบอกว่าแพ้ใจท่านยอมใจท่านเลย แล้วก็ยกให้ท่านเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งชั้นดาวดึงส์ การดูแลพ่อแม่นี้มีอานิสงส์อย่างนี้ทีเดียว
 


                   เพราฉะนั้น ใครที่กำลังดูแลพ่อดูแลแม่อยู่ขณะนี้ ใครทำอยู่แล้วหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาด้วยนะ ถ้าใครยังไม่ทำก็ไปทำซะ ตลอดชีวิตนี้เราไม่รู้จะหาคนมาเป็นห่วงเป็นใยมากังวลเราเท่าพ่อแม่ ใครที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ให้เต็มที่ไปดูเสีย เดี๋ยวท่านละโลกไปแล้วจะไม่มีโอกาส แล้วจะมาเสียใจทีหลังพระคุณแม่
พระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010984500249227 Mins