เดชอ้ายบอด

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

คุณปู่เคยเล่นการพนันถั่ว แล้วก็เสพฝิ่น ทำอยู่ระยะหนึ่ง แต่นานเท่าไรลูกก็ไม่ทราบ ภายหลังที่เลิกสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณ ๒๐ ปี คุณปู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคชรา ก่อนเสียชีวิต ๕-๖ ปี คุณปู่ตาบอดทั้ง ๒ ข้าง กรรมใดที่ทำให้คุณปู่ตาบอดในบั้นปลายของชีวิตคะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ

คุณปู่ตาบอดในบั้นปลายของชีวิต เพราะเศษกรรมในอดีตชาติ ที่ปู่ได้เป็นเจ้ามือพนันถั่ว เหมือนชาตินี้แหละ แล้วได้จับคนที่โกงได้ เลยเอายาพิษหยอดตาทำให้ดวงตาของเขาบอด รวมกับกรรมในปัจจุบันที่เล่นพนันและใช้เทคนิคในการเล่นถั่ว วิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะ

 


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.0014810641606649 Mins