ผลิตรายการธรรมะ

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

การผลิตรายการธรรมะผ่านทางจานดาวธรรม* ได้บุญมากเพียงใด และได้รับอานิสงส์อย่างไรครับ

* จานดาวธรรม คือ จานดาวเทียมรายการธรรมะช่อง DMC

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

การผลิตรายการธรรมะผ่านทางจานดาวธรรม มีอานิสงส์ คือ จะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะ มีชื่อเสียงอันดีงาม มีพวกพ้องบริวารมากในทุกที่ จะมีคนสนับสนุนในการทำความดี เป็นที่รักของมหาชน จะได้ไปเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ และเป็นบุญที่จะทำให้ตามติดไปดุสิตบุรี เป็นต้น ทำต่อไปนะลูกนะ โลกกำลังต้องการสื่อสีขาวที่ทำให้โลกร่มเย็น

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 Total Execution Time: 0.015699982643127 Mins