ความรักสีอะไร ๓

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

น้องสาวเล่นกีฬาเก่ง เพราะเหตุในอดีตหรือปัจจุบัน ความชอบและความถนัดในเรื่องกีฬาหรือเรื่องอื่นๆ นั้น มีสัดส่วนมาจากความชอบ และความถนัดในอดีตกี่เปอร์เซ็นต์ จึงส่งผลมายังชาติปัจจุบันนี้คะ

น้องสาวเล่นกีฬาเก่ง เพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลัก แต่ในอดีตก็ชอบเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบในยุคนั้น ทั้งตอนที่เป็นผู้ชาย และในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงด้วย จึงทำให้เกิดความถนัดบวกกับความชอบในปัจจุบันมาผสมด้วย

 

 

ที่นี่มีคำตอบ

น้องสาวเล่นกีฬาเก่ง เพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลัก แต่ในอดีตก็ชอบเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบในยุคนั้น ทั้งตอนที่เป็นผู้ชาย และในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงด้วย จึงทำให้เกิดความถนัดบวกกับความชอบในปัจจุบันมาผสมด้วย

สัดส่วนความถนัดในอดีตของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น มีของเก่าติดมามาก มาเติมปัจจุบันอีกนิดหน่อยก็เก่งแล้ว แต่บางคนในอดีตมีน้อยก็ต้องมาฝึกฝนในปัจจุบันให้มากก็เก่งได้

ดังนั้น การฝึกฝนในปัจจุบันจึงสำคัญมากๆ เรานั่งธรรมะในอดีตไม่ดี เราก็มานั่งทำความเพียรในปัจจุบันให้ดี ให้ถูกหลักวิชชาก็เก่งและดีได้

 

 

นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๔ รักนี้สีอะไร
โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 Total Execution Time: 0.0011346975962321 Mins