ความรักสีอะไร ๔

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

น้องสาวถูกสามียิงจนเป็นอัมพาต ต้องนอนรักษาตัวเป็นเวลา ๓๐ ปี ทุกครั้งที่เขาทำบุญก็จะอธิษฐานจิต ให้หมดอายุขัยโดยเร็ว เพื่อให้พ้นจากทุกขเวทนา การอธิษฐานจิตเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่คะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ

น้องสาวทำบุญแล้วอธิษฐานว่า ขอให้หมดอายุขัยเร็วๆ เพื่อให้พ้นทุกขเวทนานั้น ก็ถือว่า ยังไม่ถูกหลักวิชชา เพราะเมื่อยังมีลมหายใจ ยังมีศูนย์กลางกายอยู่ ยังมีโอกาสสร้างบุญและปฏิบัติธรรมได้อีกมากมายนัก ดังนั้นควรทำบุญทุกบุญและปฏิบัติธรรม แล้วอธิษฐานจิตให้หมดจากวิบากกรรมนี้ เป็นชาติสุดท้าย

กายมนุษย์สำคัญมากสำหรับการสร้างบารมี แม้จะเป็นอัมพาตก็ตาม แต่ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็สามารถสร้างบารมีได้ ซึ่งมีโอกาสดีกว่าเทวดาบนสวรรค์ที่กำลังเสวยสุขเสียอีก เพราะเทวดาสร้างบารมีไม่ได้นะลูกนะ 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๔ รักนี้สีอะไร
โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 Total Execution Time: 0.0011017362276713 Mins