ความรักสีอะไร ๕

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตควรฝึกสมาธิอย่างไรคะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาต หากยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ควรทำสมาธิโดย ให้เอนตัวโดยการยกเตียงขึ้นมา แล้วทำภาวนาด้วยวิธีหยุดใจไว้กลางกายตามหลักวิชชา (ศึกษาวิธีการฝึกสมาธิท้ายเล่ม) เพราะนอนทำภาวนาแล้วมักจะหลับ


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๔ รักนี้สีอะไร
โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 Total Execution Time: 0.0011478662490845 Mins