ความทุกข์ล่มสลาย

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2556

 


ความทุกข์ล่มสลาย

ในยามที่ประสพทุกข์ เราต้องนึกถึงบุญ นึกถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้คลายทุกข์ ออกจากทุกข์ เมื่อขจัดทุกข์ได้แล้ว ก็ให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไป

เพราะยามใดที่เราเข้าถึงความสุขภายใน ความกลุ้มก็จะหายไป ลืมไปเลย
มีแต่ความปีติเบิกบาน ความทุกข์จะล้มสลายหายไป

เหมือนคบเพลิงที่ดับลงเมื่อชุ่มสายฝน
จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใสขึ้น


ตะวันธรรม จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
30 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

Overcoming Suffering

Whenever suffering exists, we must recall merit and the Buddha"s teachings as a relief.
Once we have overcome the suffering we should continue to practice meditation with diligence.
The moment we attain inner peace all worries will subside and disappear,
and a feeling of joy will emerge. The quality and purity of our minds will elevate,
similar to a sunny spring that replaces a harsh winter.
  

The Sun of Peace from the book : "At Last You Win"
30 March 2546

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012738664944967 Mins