ต้องบุญถึง

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2556

ต้องบุญถึง
 
บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญๆ หลังจากที่เราได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลต่างๆ มาแล้ว ต้องตอบ Yes หรือ No เท่านั้น
คือ ตกลงหรือไม่ตกลง ถ้าตัดสินใจถูก เราก็จะประสพความสำเร็จ ถ้าตัดสินใจผิด ชีวิตก็ลำเค็ญ

บางคนเชื่อว่าตัดสินใจถูกเพราะโชคช่วย หรือบางคนคิดว่าที่ล้มเหลวก็เพราะดวงไม่ดี แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังโชคชะตา ก็คื อบุญนั่นเอง
แม้จะมีทุนถึง ทีมถึง ใจถึง ถึงพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ แต่ถ้าบุญไม่ถึง ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาว ไม่ประสบความสำเร็จอยู่นั่นเอง
 

ตะวันธรรม จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Merit Support
 
Merit is the source of happiness and success for life.
In the business world, the importance of decision making means that only a "yes" or "no" can ruin or support our career.
Some people believe that success or failure is a result of luck or misfortune. What actually determines our fate is merit.
Despite having large sums of capital and keenness in business, sometimes we fail because we do not have enough merit. Without the help of merit, it is difficult to become successful although we meet all the requirements.
 
The Sun of Peace from the book : "At Last You Win"
1 October 2550
 Total Execution Time: 0.0011680483818054 Mins