สุขประเดี๋ยวประด๋าว

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2556

 

 

                    สุ ข ป ร ะ เ ดี๋ ย ว ป ร ะ ด๋ า ว

ในภพทั้งสาม ไม่มีอะไรเป็นบรมสุข
มีแต่สุกเกรียม สุกไหม้ สุก ก ไก่ ไม่ใช่สุข ข ไข่
ตราบใดยังอยู่ในวัฏสงสาร คือ ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ชีวิตอันตราย

สุขก็สุขชั่วคราว ไม่จีรังยั่งยืน เขาเรียกว่าสุขกำมะลอ หรือสุขปลอม ๆ
คือสุขประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น
อยู่ในสภาพที่สบายกาย สบายใจประเดี๋ยวประด๋าว

แล้วการเกิดมาในภพทั้งสามนี้ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแต่ชั่วคราวทั้งสิ้น
แล้วการเกิดเป็นอะไร เราหมุนเวียนเกือบครบทุกอย่าง
ที่เกิดมานับภพนับชาติกันไม่ถ้วน เกิดกันมาหลายแบบแล้ว


"ก็ลูกเป็นเช่นนี้              มานาน
ท่านกลั่นจากนิพพาน     สั่งสู้
ศึกใหญ่ปราบต้นมาร      เหี้ยนหมด
ลูกจักได้กอบกู้              ทั่วทั้งธาตุธรรม"


 พระเทพญาณมหามุนี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0069412151972453 Mins