ผู้ใดเป็นมิตรสหายในยามเกิดเรื่อง

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2556

เพื่อนแท้

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องการคบมิตรไว้ว่า
"โย จ อตฺเถสุ ชาเตสุ สหาโย โหติ โส สขา

ผู้ใดเป็นมิตรสหายในยามเกิดเรื่อง ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ที่ช่วยเหลือนั้น นับว่าเป็นเพื่อนแท้"

 

เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพนี้

 

 

 Total Execution Time: 0.0082409660021464 Mins