คำอธิฐานบารมีของคุณยายอาจารย์

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2556

 

คำอธิษฐานบารมีของ

"คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง"

       

     สิ่งใดเป็นบุญกุศล ขอให้ได้รู้ได้เห็น ให้ได้ทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ความประมาทอย่าได้เกิดขึ้นกับตัวเรา ให้เราสั่งสอนตัวเราได้ตลอดเวลา ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดจากธรรมให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอก ทรัยพ์ภายใ น อริยทรัพย์ โภคทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พละ ให้บริบูรณ์ทั้งหมด ให้มีบริจาคทานได้ไม่รู้จักหมดสิ้น ผลทานของเราเมื่อได้ตกในมือเขา ขอให้เขาสิ้นอาสวะกิเลสคำว่า “ไม่ดี” คำว่า “ตกต่ำ” อย่าให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลย ให้มีแต่สิ่งที่ดีๆที่ทำให้ก้าวหน้าติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม“ขออย่าให้มารปิดรู้ ปิดญาณของเราได้”คำว่า “แพ้” อย่าได้รู้จัก ไม่รู้จักคำว่าแพ้มารไปทุกภพทุกชาติ ให้ชนะไปทุกๆชาติ ตราบกระทั่งปราบมารสำเร็จขอให้หูดีตาดี โรคภัยไข้เจ็บไม่มี ให้อาการ ๓๒ ครบบริบูรณ์ ขอให้ได้เกิดเป็นชาย ได้เพศบริสุทธิ์ ไม่หลงไหลในเพศตรงข้าม ไม่ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ของฝ่ายอกุศลเกิดมาปุ๊บก็รู้ศีล ๕ ศีล๘ ศีล๒๒๗ รู้หมด รู้ตั้งแต่เกิด รู้พระไตรปิฏก ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์ รู้หมดทุกอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่เกิดเลยให้ร่างกายสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ๓๒ ประการให้กาย วาจา ใจของเราสะอาด บริสุทธิ์ สะอาดทั้งธาตุ ทั้งธรรม ทั้งเห็น ทั้งจำ ทั้งคิด ทั้งรู้ ให้ได้เป็นนักยอดสร้างบารมีทั้งอุปบารมี ปรมัตถบารมี ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ครบทั้ง ๓๐ ทัศ ตลอดชีวิตขอให้ได้ปฏิบัติภาวนาได้โดยสะดวก ให้มีดวงตาเห็นธรรม รู้ถูก รู้รอบตัว เห็นถูก เห็นรอบตัว ให้ได้สำเร็จมรรคและผลนิพพาน โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

ที่มา : หนังสือผังสำเร็จ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.009720500310262 Mins