ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2556

                   

ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ

Exercise the Body - Exercise the Mind

เรามีสิทธิ์เข้าถึงธรรมได้ทุกวัน

ถ้าเราทำก็เข้าถึง ถ้าเราไม่ทำ ก็เข้าไม่ถึง

ขึ้นอยู่กับว่า ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง ขยันหรือขี้เกียจ

อย่าเที่ยวไปขอกำลังใจจากใครต่อใครเลย

กำลังใจมีอยู่แล้วในตัวเราอย่างมากมายมหาศาล

ขอเพียงให้เบิกออกมาใช้

ไม่ต้องประหยัด ยิ่งใช้ ยิ่งมี ยิ่งมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลก

เหมือนกำลังกาย ถ้านอนอยู่เฉยๆ ก็ไม่มีต้องออกแรง

ออกกำลัง แล้วเราจะได้กำลังคือกำลังกาย

ใจก็เช่นเดียวกัน ต้องฝึกฝน

ออกกำลังจึงจะได้กำลังใจ

ตะวันธรรม

จากหนังสือ : "ในที่สุด..คุณก็ชนะ"

14 กรกฎาคม .. 2546

Exercise the Body - Exercise the Mind

All of us are eligible to attain Dhamma.

The rest depends on how much effort we put into practicing meditation.

Do not beg for encouragement from anybody because we already possess enormous will power that can drive us toward our goal.

Since it can never as much as possible.

Amazingly, both willpower and physical energy become more powerful only when we spend more effort on them.

Therefore, we can gain mental strength by exercising our mind in the same way that we exercise our body to gain physical strength.

The Sun of Peace

from the book : "At Last You Win"

14 July 2548 B.E.

 

 Total Execution Time: 0.0057996153831482 Mins