ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2556

ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่

ธรรมะเป็นของละเอียดลุ่มลึกมาก

ยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายๆ

หรือเข้าใจได้ภายในเวลาอันสั้น

กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะ ลำบากนะ จะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆ

ฉะนั้น เราเกิดมาแล้ว พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ต้องสร้างบารมีให้คุ้มค่า เพื่อให้บุญบารมีของเราเต็มเปี่ยม จะได้หาทางพ้นทุกข์ได้

เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้ว จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ กรรมเราทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น

ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ ก็ต้องทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอีก

ในเมื่อเกิดมาแล้ว ทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้น

ตัวเราเองก็ต้องตายด้วย และก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร

เราต้องขวนขวายหาบุญกุศลติดตัวเราไปมากๆ

สมบัติอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้

เราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ ก็ต้องทนเอา ทนเอาเถิด

ทำให้ดีที่สุด ทำตัวของเราให้ดีที่สุด

แล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด

ในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งที่ดีๆ

เราทำก็ตาย ไม่ทำก็ตาย

ฉะนั้นเราทำดีกว่า ทำสุดความสามารถของเรา

อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ

พยายามนั่งธรรมะให้มากๆ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น

ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย

บาปก็เกิดแก่ใจเรา

แค่เราทำสมาธิให้มั่นคง

บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอๆ

บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง

จากหนังสือ : "คำสอนยาย"

31 มกราคม .. 2518

 

Strive To Build Maximum Merit

 

Dhamma is something deep and profound. It is not easy for ordinary people to attain or even comprehend in a short amount of time.

You know that it is difficult to be born as a human. One has to overcome innumerable odds before one gets to become a human. Now that you are a human and have found Buddhism, you should make your life worthwhile. Build as much parami (Perfections) as possible until your virtue is whole enough to help you find your way out of suffering.

Being born human is a great blessing indeed. It doesnt matter whether you are born into a rich or poor family, a fortunate or unfortunate condition, you should accept it and carry on. There is nothing anyone can do to change this.

You have become the way you are because of what you have done in the past. It is your kamma*. If you want to improve your conditions, you have to commit to doing more good deeds.

Everyone who is born will eventually die. We all have to die, but no one knows when his/her time will come. Because of this, we must do all we can to accumulate as much merit as possible. Merit is the only possession we can take with us after we die.

We are the way we are because of what we have done. Learn to endure it. Do the best you can for yourself. Do the best you can in everything. Good things will eventually come to you. You will die regardless of whether you do it or not. It is better to do it and to do it well.

Dont be lazy with your meditation. Meditate as much as you can to cultivate good mindfulness. If your mindfulness is weak, you will be vulnerable to evil thoughts that give rise to bad kamma. But if you maintain good mindfulness, virtue will be with you instead, leaving no room for negative kamma to enter.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong

from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"

31 January 2518 B.E.

 Total Execution Time: 0.0076675136884054 Mins