มีบุญมาไม่เท่ากัน

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2559

 

มีบุญมาไม่เท่ากัน

 

มีบุญมาไม่เท่ากัน

               คนเราแต่ละคนเกิดมา  เอาบุญติดตัวมาไม่เท่ากัน  บางคนเอาบุญมามาก  บางคนเอาบุญมาน้อย มีบุญน้อย   คนที่เอาบุญมามาก  สอนตนเองได้  อบรมตนเองได้  เราก็เหนื่อยน้อยหน่อย   คนไหนมีบุญติดตัวมาน้อยเราก็ต้องสอนมากหน่อย  เพราะคนพวกนี้  ลืมเก่งได้หน้าลืมหลัง  สอนตัวเองไม่ได้   เราก็ต้องเหนื่อยหน่อย

 

  คำสอนคุณยาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0052802681922913 Mins