พุทธประเพณีการล้างเท้าพระ

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2557

 

พุทธประเพณีการล้างเท้าพระ

การล้างเท้าพระ เป็นพุทธประเพณีหนึ่ง ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล

ดังเรื่องของสังขพราหมณ ชาดก ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในครั้งที่เสวยพระชาติ เป็นพราหมณ์ชื่อสังขะ ในชาตินั้น สังขพราหมณ์ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยเท้าเปล่า เหยียบย่ำทรายที่ร้อนดังถ่านเพลิง จึงเกิดกุศลศรัทธา รีบนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า เข้าไปที่โคนต้นไม้ แล้วล้างเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยน้ำที่อบและกรองใสสะอาด ทาเท้าด้วยน้ำมันหอม จากนั้นยอมสละรองเท้าที่ตนสวม โดยนำมาเช็ดและทาด้วยน้ำมันหอม แล้วสวมใส่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมกับถวายร่ม...

อานิสงส์ผลบุญที่สังขพราหมณ์ได้รับ

ด้วยบุญนี้ ส่งผลให้ในชาตินั้น สังขพราหมณ์รอดพ้นจากความตายในขณะที่ประสบอุบัติเหตุเรือแตกท่ามกลางมหาสมุทร เพราะเทพธิดาที่ชื่อมณิเมขลา เห็นถึงบุพกรรมที่สังขพราหมณ์ ได้ประกอบกรรมดี โดยการล้างเท้าและถวายรองเท้า แด่พระปัจเจกพุทธเจ้า จึงช่วยชีวิตไว้ ด้วยการเนรมิตเรือที่มีสมบัติมากมายให้เดินทางไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย และด้วยผลบุญที่สังขพราหมณ์ทำในชาตินั้นเอง

หลังจากละโลกไปแล้ว สังขพราหมณ์ได้ไปเกิดในเทวโลก.....

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001256251335144 Mins