ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 ม. เทคโนโลยีปทุม - วัดบ่อทอง

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2557

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3

ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน


วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

 

       สาธุชนมาต้อนรับสาธุชนมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย  ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวย(กลีบดอกดาวเรือง)  พร้อมกับพนมมือกล่าวเสียงสาธุกันตลอด  ด้วยจิตใจที่เบิกบาน  ปิติ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มเบิกบาน  ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญให้ชาติบ้านเมือง  โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  อนุโมทนาบุญ สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม

       คุณยายท่านนี้นั่งบนรถเข็ญ  มาต้อนนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย  ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส  เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา ความเคารพในพระพุทธศาสนา แม้ว่าร่างกายท่านจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่อุปสรรคในการมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย คุณยายท่านนี้ได้มีโอกาสสร้างบุญพิเศษในรอบปี อนุโมทนาบุญ สาธุ

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

         ภาพนี้ เด็กน้อยนั่งก้มกราบพระธุดงค์ธรรมชัย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ในการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย เสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิตในภายภาคหน้า เป็นส่วนช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ  อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       สาธุชนชาวเขา  พนมมืออธิฐานขอพรจากพระธุดงค์ธรรมชัย   ด้วยจิตใจที่มีแต่ความเบิบาน ศรัทธา เลื่อมใส ปิติยินดีในพระธรรมยาทตราธุดงค์ธรรมชัย แม้ว่าสาธุชนท่านนี้จะอยู่ไกลแต่ด้วยความตั้งใจก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อการเดินทางมาต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยเลย  อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

         สาธุชนท่านนี้  ท่านพิการทางสายตาแต่ใจของท่านไม่พิการเลย  จิตใจของท่านสูงส่งนัก  แม้มองไม่เห็นภาพด้วยตาแต่ท่านเห็นภาพด้วยใจ  แม้ท่านอยู่ในโลกที่มืดแต่จิตใจของท่านสว่าง  ท่านมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย ด้วยความเครพนับถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง  ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

          ภาพประทับใจนี้  สาธุกำลังยกมือไหว้พระธุดงค์ธรรมชัย  น้ำตาแห่งความปลาบปลื้ม ปิติ ยินดี มีความสุข ก็กำลังจะไหลออกมาจากดวงตา  มาด้วยหัวใจที่ศรัทธาในพระรัตนตรัย พระพุทธศาสนา

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม

         น้อง V-Star คนนี้กำลังพนมมมือรอต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย  ด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน มีจิตใจดีงาม  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึษา เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรม  สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  อยู่ในสังคมด้วยจิตใจที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า อนุโมทนา สาธุ

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       น้องๆนักเรียน  พนมมือต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย  ด้วยหน้าตาที่สดใส  แจ่มใสร่าเริง  แต่งกายเรียบร้อย  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ   ที่เป็นนักเรียน  ร่วมเป็นส่วนนึ่งในการประกาศพระพุทธศาสนา  เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อนุโมทนา สาธุ 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

          คุณยายท่านนี้ พนมมือขึ้นเหนือศีรษะ  แล้วกล่าวเสียง "สาธุ" เป็นการแสดงความเคารพต่อคณะพระธุดงค์ธรรมชัย  ต่อพระพุทธศาสนา  ด้วยจิตใจที่เบิกบาน  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน “เมื่อยามทุกข์ต้องไม่ทิ้งธรรม”

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

        มหาธรรมยาตรานี้  มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล กล่าวถึง การเดินธุดงค์ธรรมชัย  คือ  การเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะจำกำจัดบาป  อกุศล  สิ่งสกปรก  วิบากกรรม  วิบากมารให้หมดสิ้นไป เพราะได้เดินบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร  ผู้มีส่วนในบุญนี้ทั้งหมด  พระฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้  เป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก  บุญที่เกิดขึ้นย่อมมากมายสุดจะนับจะประมาณได้

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       รูปหล่อหลวงปู่ทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ( หลวงปู่ สด จนฺทสโร )  ประดิษฐานอย่างสง่างามบนเทวรถ นำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยเดินประกาศศาสนาบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่3  "ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก" เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  เสริมสร้างสังคมประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู 

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

      ขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยเดินเป็นแถวกันอย่างมีระเบียบ โดยมีสาธุชนมาต้อนรับกันตลอดสาย ในการเดินประกาศเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่อย่างใด ดังที่เห็นในภาพ แม้แดดจะร้อนก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นี้เลย อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

        น้องๆเด็กดี  V-Star (ที่ใส่หมวกสีเขียว)  มาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยด้วยการพนมมือ ตั้งจิตอธิฐานขอพร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นที่แน่นอนว่าความสมัครสมานสามัคคีย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตสำนึกในความมีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เป็นการปลูกฝังเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

          สาธุชน ช่วยกันโปรยกลีบดอกดาวรวย(กลีบดอกดาวเรือง)ที่เตรียมมา   เพื่อเป็นการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย พร้อมกับพนมมือ กล่าวเสียง "สาธุ"  ด้วยจิตใจและหน้าตาที่แจ่มใส เบิกบานมีความสุข  สุขทั้งทางกายและจิตใจ อนุโมทนา สาธุ 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

   ภาพแม่ครัวกำลังทำอาหารกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน อิ่มบุญกันทั่วหน้า อนุโมทนา สาธุ

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       คณะพระธุดงค์ะรรมชัย เดินทางออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี โดยมีสาธุชนมาต้อนรับ ด้วยการโปรยกลับดอกดาวรวย(กลีบดอกดาวเรือง)  พร้อมกับพนมมือ แสดงถึงความเคารพในพระพุทธศาสนา มีรูปหล่อหลวงปู่ทองคำหลวงปู่  สด จนฺทสโร นำขบวนพระธุดงค์ธรรมออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

         สาธุชน พร้อมด้วยนักเรียน  ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ะรรมชัย ที่ท่านเดินผ่าน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคมทั่วประเทศ และนำวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

        นักเรียน  ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ะรรมชัย ที่ท่านเดินผ่าน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคมทั่วประเทศ และนำวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

  ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

      รูปหล่อหลวงปู่ทองคำหลวงปู่  สด จนฺทสโร นำขบวนพระธุดงค์ธรรมเดินบนสะพานข้ามแม่น้ำ โครงการธุดงค์ธรรมชัย "ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก"  เส้นทางพระผู้ปราบมาร  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       สาธุชน หญิงสาวท่านนี้กำลังทำผมอยู่ในร้านเสริมสวย พอเห็นพระธุดงค์ธรรมชัยเดินผ่านมาก็รีบออกมาต้อนรับ ด้วยจิตใจที่ปลื้มปิติ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยศัทธาต่อพระรัตนตรัย อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

        คุณยายท่านนี้ ยกขันที่ใส่กลีบดอกดาวรวย(กลีบดอกดาวเรือง) ที่เตรียมไว้โปรยรองเท้าพระธุดงค์ธรรมชัย ยกขึ้นมาอธิฐานขอพรตามความประสงค์ของท่าน ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อนุโมทนา สาธุ

 

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

        ภาพที่น่ารักภาพนี้ เด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลัง จะจับกลีบดอกดาวรวย(กลีบดอกดาวเรือง) เตรียมไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไป

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

      คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเดินผ่านร้านเย็บผ้า ยายคนที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่นั้น เมื่อเห็นพระธุดงค์เดินทางผ่านมาก็หยุดจากการเย็บผ้าทันที พนมมือขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อคณะพระธุดงค์ธรรมชัย พระพุทธศาสนา อนุโมทนา สาธุ

ประมวลภาพ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน  วันที่ 3 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 ก.ม) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 ก.ม) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 ก.ม

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 3 ม.ค 57  เริ่มต้นจาก เทคโนโลยีปทุมฯ/ม.ปทุมเวลา 09.30 น. แวะพักที่ โรงเรียนปทุมวิไล (4.2 กม.) จุดหมายปลายทาง คือ วัดบ่อทอง (11.3 กม.) รวมระยะทางทั้งหมด 15.5 กม.

       สาธุชน ท่านนี้ประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นจักรยานยนต์รับจ้าง พอเห็นคณะพระธุดงค์ธรรมชัยเดินผ่านมา ก็หยุดจาการประกอบอาชีพชั่วคราวมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย ถือเป็นแบบอย่างแก่สังคม การประกอบอาชีพกับพระพุทธศาสนาต้องควบคู่ไปด้วยกัน ส่งเสริมจิตใจให้ดีขึ้น ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง อนุโมทนา สาธุ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068679014841715 Mins